GMT TIME
A = Verstoring van het magnetisch veld afgelopen 24  uur, hoe lager dit getal, des te beter de propagatie

K = Verstoring van het magnetisch veld afgelopen 3  uur, hoe lager dit getal, des te beter de propagatie

Geomag Field: geeft aan of er QRN is van het aardmagnetisch veld.
SFI = is de ionisatie dichtheid, hoe hoger dit getal, des te beter de propagatie


SN =  het aantal zonnevlekken, hoe hoger dit getal ,
des te beter is de propagatie